شرکت تیراژه فیدار ایرانیان جهت جلـب رضایت بـیشـتر مشتریان، تمـام خدمـات طراحی گرافیک محصولات را برای مشتریان خود به صورت رایگان ارائه می دهد.

توضیحاتی در مورد طراحی رایگان:

۱- هیچگونه محدودیت در ویرایش و طراحی وجود ندارد.

۲- فایل لایه باز طراحی به مشتری تحویل نخواهد شد.

۳- تمامی و یا قسمتی از طرح می تواند به سلیقه مشتری باشد.

۴- مدت زمان طراحی از ۱ روز تا ۷ روز بسته به کار متفاوت خواهد بود.

5- از آنجا که طراحی به صورت رایگان انجام می شود هیچ حقوق نشری برای مشتری متصور نیست لذا Copy Right تمامی طرح های رایگان برای این شرکت محفوظ می باشد و می تواند آنها را به هر نحوی نشر دهد.

دقت داشته باشید طراحی رایگان فقط پس از عقد قرارداد انجام خواهد شد.